หลาย ๆ คนคงเคยได้ยินเรื่องของการรักษามะเร็งด้วยทางเลือกใหม่อย่างการแพทย์แบบบูรณาการกันมาบ้างแล้ว ว่าเป็นการรักษาแบบผสมผสานที่ประกอบด้วย การดูแลแบบองค์รวมทั้งการล้างพิษ การเสริมภูมิต้านทาน การปรับสมดุลในร่างกาย และการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อบำบัดรักษา ซึ่งรวมถึง เครื่องHyperthemia ที่เราจะมาแนะนำให้คุณได้รู้จักกันมากขึ้น

ไฮเปอร์เธอร์เมีย (Hyperthemia) เป็นการทำลายเซลล์มะเร็งด้วยความร้อน เพื่อเสริมภูมิต้านทาน โดยทำเสมือนร่างกายเป็นไข้อุณหภูมิสูงประมาณ 40-41 องศา เพราะเมื่อเป็นไข้ ภูมิคุ้มกันจะทำงานมากกว่าปกติ จึงช่วยในเรื่องการติดเชื้อ ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัว และเลือดไหลเวียนเลี้ยงส่วนต่างๆ ได้ดีขึ้น

ซึ่งการบำบัดด้วย Hyperthermia จะแบ่งออกเป็น 2 แบบก็คือ

บำบัดด้วยอุณหภูมิทั้งร่างกาย (Systemic Hyperthermia)

เป็นการใช้ความร้อนกับทั่วทั้งระบบของร่างกาย โดยกระตุ้นด้วยความร้อนด้วยการเพิ่มระดับของอุณหภูมิให้ขึ้นสูงช้า ๆ จนถึง 39 องศา ซึ่งมักจะใช้ในกรณีที่เป็นมะเร็งที่มีการแพร่กระจายไปแล้ว ซึ่งแพทย์จะประเมินผลการรักษาโดยจะดูผลการแสดงออกในเรื่องของ Heat Shock Protein หรือโปรตีนที่ช่วยเพิ่มพลังฟื้นฟูตัวเองตามธรรมชาติของเซลล์ร่างกายของผู้ป่วยว่ามีการตอบสนองต่อความร้อนที่ใช้ในการรักษาอย่างไรบ้าง เพื่อติดตามผลการรักษา นอกจากนี้การบำบัดด้วยวิธีนี้ยังมีประโยชน์กับผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็ยังมีประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการเสริมภูมิต้านทานอีกด้วย

บำบัดด้วยอุณหภูมิเฉพาะจุด (Local Hyperthermia)

เป็นการเลือกทำไฮเปอร์เธอร์เมียเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย โดยใช้ความร้อน 41-43 องศา ให้ก้อนมะเร็งเกิดความร้อนสูง เพื่อให้เซลล์มะเร็งขาดอาหารและส่งผลให้ตายหรือหยุดการเจริญเติบโต หลังการรักษาด้วยวิธีนี้จะพบความเปลี่ยนแปลงก็คือก้อนจะยุบอย่างเห็นได้ชัด พบว่าวิธีนี้ส่งผลดีในการเพิ่มศักยภาพการรักษามะเร็งเต้านมเมื่อใช้ร่วมกับวิธีการรักษาอื่นๆ

ด้วยเทคโนโลยีและความใส่ใจของแพทย์ผู้ทำการรักษาโรคมะเร็ง ทำให้การรักษานั้น ไม่เคยหยุดนิ่ง ยังคงมีเทคนิคการรักษาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไข้ ซึ่งจัดว่าเป็นหัวใจสำคัญอีกหนึ่งอย่างของการรักษาในแนวทางการแพทย์แบบบูรณาการครับ

Share