แมนดาล่า

แมนดาล่า (Mandala) เป็นศิลปะเชิงจิตวิญญาณ ที่ถูกนำมาใช้หลากหลายรูปแบบ เพื่อเชื่อมโยงกับการสร้างสมดุลทางอารมณ์ให้กับคนทุกเพศทุกวัย สร้างสมาธิ ลดความเครียด เป็นการฝึกจิตจะไม่ให้ฟุ้งซ่าน จึงทำให้รู้สึกสงบขึ้น นำไปสู่การเยียวยารักษาจิต ส่งผลไปยังร่างกายที่เจ็บป่วย ทำชีวิตให้สมดุลและมีพลังมากยิ่งขึ้น

แมนดาล่า

แมนดาล่า (Mandala) เป็นศิลปะเชิงจิตวิญญาณ ที่ถูกนำมาใช้หลากหลายรูปแบบ เพื่อเชื่อมโยงกับการสร้างสมดุลทางอารมณ์ให้กับคนทุกเพศทุกวัย สร้างสมาธิ ลดความเครียด เป็นการฝึกจิตจะไม่ให้ฟุ้งซ่าน จึงทำให้รู้สึกสงบขึ้น นำไปสู่การเยียวยารักษาจิต ส่งผลไปยังร่างกายที่เจ็บป่วย ทำชีวิตให้สมดุลและมีพลังมากยิ่งขึ้น