ตรวจคัดกรองมะเร็ง

มะเร็งยิ่งรู้เร็วก็ยิ่งรักษาได้เร็ว โอกาสที่จะหายก็มีมากขึ้น นี่คงเป็นคำพูดที่ทุกคนคุ้นเคย แต่นั่นหมายถึงการตรวจพบมะเร็งในระยะต้นหรือระยะที่ 1 เท่านั้นเอง แต่รู้ไหมว่าด้วยเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของการแพทย์ในยุคปัจจุบัน เราไม่ต้องรอให้เกิดมะเร็งระยะที่ 1 เราก็สามารถตรวจหาความเสี่ยงของมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะศูนย์หรือระยะก่อนเริ่มต้นได้อีกด้วย

เรากำลังพูดถึงการ ตรวจคัดกรองมะเร็งระยะศูนย์ ( 0 ) จริง ๆ  และเป็นการตรวจที่ทุกคนควรตรวจมาก ๆ เพราะแค่ตรวจพบระยะเริ่มแรกก็ว่าดีมากแล้ว แต่นี่เรากำลังพูดถึงตั้งแต่ขณะที่ร่างกายมีเซลล์ผิดปกติแค่เพียงเล็กน้อย หรือพูดง่ายๆ คือ ยังไม่เริ่มต้นเป็นระยะกันเลย