โยคะ

การฝึกโยคะ เป็นการฝึกหายใจ ให้ยาว ลึก ซึ่งป็นการสูดอ็อกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกาย  สร้างสิ่งแวดล้อมภายในร่างกายให้เต็มไปด้วยออกซิเจน เป็นการป้องกันการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้อย่างหนึ่ง เพราะเซลล์มะเร็งจะชอบที่ที่มีออกซิเจนน้อยๆ รนอกจากนี้การฝึกโยคะยังช่วยลดความตึงเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น และยังเสริม ปรับสมดุลการทำงานของระบบในร่างกายให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

การฝึกโยคะ เป็นการฝึกหายใจ ให้ยาว ลึก ซึ่งป็นการสูดอ็อกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกาย  สร้างสิ่งแวดล้อมภายในร่างกายให้เต็มไปด้วยออกซิเจน เป็นการป้องกันการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้อย่างหนึ่ง

มะเร็งเป็นโรคที่สัมพันธ์กับจิตใจ ร่างกาย ความรู้สึกที่ไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นความโกรธแค้น ความตึงเครียด หรือความเสียใจใดๆก็ตาม เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลให้เลือดมีสภาวะเป็นกรด นั่นหมายถึง มีอ็อกซิเจนในเลือดน้อย ซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้เป็นอย่างดี สังเกตจากเวลาที่เรามีอารมณ์โกรธ โมโห เราจะหายใจสั้นๆ ออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงร่างกายก็จะน้อยตามไปด้วย

โยคะ

การฝึกโยคะ เป็นการฝึกหายใจ ให้ยาว ลึก ซึ่งป็นการสูดอ็อกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกาย สร้างสิ่งแวดล้อมภายในร่างกายให้เต็มไปด้วยออกซิเจน เป็นการป้องกันการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้อย่างหนึ่ง เพราะเซลล์มะเร็งจะชอบที่ที่มีออกซิเจนน้อยๆ นอกจากนี้การฝึกโยคะยังช่วยลดความตึงเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น และยังเสริม ปรับสมดุลการทำงานของระบบในร่างกายให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

การฝึกโยคะ เป็นการฝึกหายใจ ให้ยาว ลึก ซึ่งป็นการสูดอ็อกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกาย สร้างสิ่งแวดล้อมภายในร่างกายให้เต็มไปด้วยออกซิเจน เป็นการป้องกันการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้อย่างหนึ่ง

มะเร็งเป็นโรคที่สัมพันธ์กับจิตใจ ร่างกาย ความรู้สึกที่ไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นความโกรธแค้น ความตึงเครียด หรือความเสียใจใดๆก็ตาม เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลให้เลือดมีสภาวะเป็นกรด นั่นหมายถึง มีอ็อกซิเจนในเลือดน้อย ซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้เป็นอย่างดี สังเกตจากเวลาที่เรามีอารมณ์โกรธ โมโห เราจะหายใจสั้นๆ ออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงร่างกายก็จะน้อยตามไปด้วย