การออกกำลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อ

(Stretching exercise)

การยืดกล้ามเนื้อและออกกำลังกาย มีประโยชน์มากกว่าที่คิด

การยืดกล้ามเนื้อก่อนและหลังออกกำลังกายนั้น จะช่วยให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อต่อ และช่วยลดการสะสมของกรด   แลกติก (Lactic acid) หลังจากออกกำลังกาย

การยืดกล้ามเนื้อและออกกำลังกาย มีประโยชน์มากกว่าที่คิด

ส่วน Weight resistance exercise หรือ การออกกำลังกายแบบมีแรงต้านจะช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อส่วนนั้น ๆ ทำงานได้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง ช่วยให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรง รวมไปถึงการสร้างปริมาณอ๊อกซิเจนในกล้ามเนื้อทำให้รู้สึกสดชื่น มีพละกำลังมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

การออกกำลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อ

การยืดกล้ามเนื้อและออกกำลังกาย มีประโยชน์มากกว่าที่คิด การยืดกล้ามเนื้อก่อนและหลังออกกำลังกายนั้น จะช่วยให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อต่อ และช่วยลดการสะสมของกรด แลกติก (Lactic acid) หลังจากออกกำลังกาย

การยืดกล้ามเนื้อและออกกำลังกาย มีประโยชน์มากกว่าที่คิด

ส่วน Weight resistance exercise หรือ การออกกำลังกายแบบมีแรงต้านจะช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อส่วนนั้น ๆ ทำงานได้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง ช่วยให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรง รวมไปถึงการสร้างปริมาณอ๊อกซิเจนในกล้ามเนื้อทำให้รู้สึกสดชื่น มีพละกำลังมากยิ่งขึ้นอีกด้วย