สอนทำอาหารสุขภาพ

เรียนรู้การทำอาหารสุขภาพอย่างไรให้อร่อย จากเชฟผู้มีประสบการณ์ด้านการทำอาหารให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคมะเร็ง รวมถึงผู้ที่ดูแลสุขภาพโดยรวม ด้วยอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ ปราศจากสารปนเปื้อน ยาฆ่าแมลง ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆจากสัตว์ ได้ความหวานจากธรรมชาติ แถมยังช่วยลดการอักเสบ ชะลอวัย และฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายให้แข็งแรงอีกด้วย

เรียนรู้การทำอาหารสุขภาพอย่างไรให้อร่อย จากเชฟผู้มีประสบการณ์ด้านการทำอาหารให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคมะเร็ง รวมถึงผู้ที่ดูแลสุขภาพโดยรวม

ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง อาหารมีความสำคัญไม่แพ้การรักษาอื่นๆ เนื่องจากสิ่งที่นำสู่ร่างกายจะถูกนำไปหล่อเลี้ยงเซลล์ทั่วร่างกาย ดังนั้น สิ่งแวดล้อมภายในร่างกายจะเป็นอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับอาหารที่ทานเข้าไป ดังคำกล่าวที่ว่า You are what you eat นอกจากนี้แล้วการทานอาหารในผู้ป่วยมะเร็งจะไม่ใช่เพียงการทานเพื่อเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการทานอาหารให้เป็นยารักษา การทานพืช ผัก ผลไม้สดจะเป็นการเติมพลังงานให้กับเซลล์ได้ดีที่สุด เพราะไม่ต้องผ่านกระบวนการที่ทำให้ศูนย์เสียวิตามิน แร่ธาตุ และเอนไซม์ ถั่ว เมล็ดพืชต่างๆ ก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ดี ก่อให้เกิดของเสียคั่งค้างในร่างกายน้อยกว่าทานเนื้อสัตว์ และยังไม่ทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบด้วย แต่จะออกฤทธิ์ตรงกันข้ามนั่นคือการต้านภาวะการอักเสบ การทำอาหารเพื่อให้คงประโยชน์ และให้รสชาติอร่อยไม่แพ้อาหารทั่วไปจึงมีความยากสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล เพราะทั้งชีวิตที่ผ่านมาอาจจะเคยชินกับการปรุงรส การใช้วัตถุดิบเดิม ทาง Akesis life นอกจากจะแนะแนวทางการทานอาหารอย่างไรให้เป็นยาแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการสอนวิธีการทำให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแลให้สามารถทำอาหารทานเองได้ เข้าใจทุกกระบวนการขั้นตอน ได้ทั้งความอร่อยและสุขภาพที่ดี

วิดีโอแนะนำ

สอนทำอาหารสุขภาพ

เรียนรู้การทำอาหารสุขภาพอย่างไรให้อร่อย จากเชฟผู้มีประสบการณ์ด้านการทำอาหารให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคมะเร็ง รวมถึงผู้ที่ดูแลสุขภาพโดยรวม ด้วยอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ ปราศจากสารปนเปื้อน ยาฆ่าแมลง ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆจากสัตว์ ได้ความหวานจากธรรมชาติ แถมยังช่วยลดการอักเสบ ชะลอวัย และฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายให้แข็งแรงอีกด้วย

เรียนรู้การทำอาหารสุขภาพอย่างไรให้อร่อย จากเชฟผู้มีประสบการณ์ด้านการทำอาหารให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคมะเร็ง รวมถึงผู้ที่ดูแลสุขภาพโดยรวม

ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง อาหารมีความสำคัญไม่แพ้การรักษาอื่นๆ เนื่องจากสิ่งที่นำสู่ร่างกายจะถูกนำไปหล่อเลี้ยงเซลล์ทั่วร่างกาย ดังนั้น สิ่งแวดล้อมภายในร่างกายจะเป็นอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับอาหารที่ทานเข้าไป ดังคำกล่าวที่ว่า You are what you eat นอกจากนี้แล้วการทานอาหารในผู้ป่วยมะเร็งจะไม่ใช่เพียงการทานเพื่อเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการทานอาหารให้เป็นยารักษา การทานพืช ผัก ผลไม้สดจะเป็นการเติมพลังงานให้กับเซลล์ได้ดีที่สุด เพราะไม่ต้องผ่านกระบวนการที่ทำให้ศูนย์เสียวิตามิน แร่ธาตุ และเอนไซม์ ถั่ว เมล็ดพืชต่างๆ ก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ดี ก่อให้เกิดของเสียคั่งค้างในร่างกายน้อยกว่าทานเนื้อสัตว์ และยังไม่ทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบด้วย แต่จะออกฤทธิ์ตรงกันข้ามนั่นคือการต้านภาวะการอักเสบ การทำอาหารเพื่อให้คงประโยชน์ และให้รสชาติอร่อยไม่แพ้อาหารทั่วไปจึงมีความยากสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล เพราะทั้งชีวิตที่ผ่านมาอาจจะเคยชินกับการปรุงรส การใช้วัตถุดิบเดิม ทาง Akesis life นอกจากจะแนะแนวทางการทานอาหารอย่างไรให้เป็นยาแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการสอนวิธีการทำให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแลให้สามารถทำอาหารทานเองได้ เข้าใจทุกกระบวนการขั้นตอน ได้ทั้งความอร่อยและสุขภาพที่ดี

วิดีโอแนะนำ