Interleukin 2

(IL2)

IL2 เป็นหนึ่งในไซโตไคน์ที่สำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายและเป็นไซโตไคน์ตัวแรกที่นำมาใช้รักษามะเร็ง  IL2 มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ และส่งสัญญานเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน อีกทั้งคอยตอบสนองต่อเชื้อโรค แบคทีเรียต่างๆที่เข้ามาในร่างกาย  โดยกระตุ้นการแบ่งเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันหลังการติดเชื้อ IL2 ถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันบำบัดชนิดแรกที่ได้รับการรับรองจาก FDA ที่เคยใช้รักษามะเร็งไต และมะเร็งผิวหนังระยะแพร่กระจาย ในสหรัฐอเมริกา ผลข้างเคียงจากการใช้ IL2 อาจทำให้มีไข้ อ่อนเพลีย หรือคลื่นไส้ อาเจียนได้