บีเมอร์

(Bemer)

บีเมอร์ เป็นการบำบัดที่ใช้พลังงานแม่แหล็กในส่งเสริมระบบการไหลเวียนเลือดในระดับเล็ก ได้แก่ระบบเส้นเลือดฝอยต่างๆในร่างกาย หรือที่เรียกว่า Microcirculation ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบเส้นเลือดนี้มีความสำคัญต่อร่างกาย ได้แก่

  • ช่วยเสริมสร้างการซ่อมแซม รักษาตัวเองภายในร่างกาย
  • ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกัน
  • ช่วยเสริมการทำงานของเซลล์
  • ช่วยเสริมการขนส่งสารอาหารเข้าเซลล์ และกำจัดของเสีย
  • ช่วยเสริมสมดุลของสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย

บีเมอร์ เป็นการบำบัดที่ใช้พลังงานแม่แหล็กในส่งเสริมระบบการไหลเวียนเลือดในระดับเล็ก ได้แก่ระบบเส้นเลือดฝอยต่างๆ ในร่างกาย หรือที่เรียกว่า Microcirculation ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบเลือดในร่างกายเราเปรียบเสมือนแหล่งขนส่งของร่างกาย ทั้งขนส่งอ็อกซิเจน สารอาหาร ฮอร์โมน เป็นต้น เพื่อนำส่งไปยังส่วนต่างๆทั่วร่างกาย เมื่อเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆในร่างกายได้รับสารอาหารเพียงพอและมีการกำจัดของเสียจากระบบเผาผลาญ นั่นหมายถึงการทำงานของร่างกายเป็นไปอย่างสมดุล หากระบบการไหลเวียนเลือดที่ไม่ดี ส่งผลต่อการสร้างพลังงานในระดับเซลล์ เนื่องจากการขนส่งสารอาหารและการขนส่งของเสียเพื่อกำจัดออกจากเซลล์ทำงานไม่สมบูรณ์ หากเกิดขึ้นกับเซลล์หลายๆเซลล์ในร่างกาย จะส่งผลให้มีภาวะการทำงานของอวัยวะเสื่อม เกิดโรคความเสื่อมและอาการเจ็บป่วยตามมา

ดังนั้นระบบการไหลเลือดจึงมีความสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานของร่างกายเป็นอย่างมาก