การสวนลำไส้ด้วยน้ำบริสุทธิ์

(Colon hydrotherapy)

ลำไส้ใหญ่เป็นส่วนสำคัญของระบบย่อยอาหาร หลังจากที่เราทานอาหารเข้าไป อาหารเหล่านั้นจะถูกย่อยในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กก่อนสารอาหารจะถูกที่ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด และจากนั้นจะหลงเหลือของเสียออกมาในรูปแบบอุจจาระ ขับเคลื่อนไปตามผนังลำไส้ และขับออกจากร่างกายในที่สุด

สำหรับคนที่ชอบทานเนื้อแดง อาหารที่มีกากใยต่ำ การขับเคลื่อนกากอาหารของลำไส้จะเป็นไปอย่างช้าๆ กากของเสียเหล่านี้จะไปอุดกั้นระบบการย่อย การดูดซึม และการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรค แบคทีเรีย ส่งผลให้มีอาการท้องผูก มีแก๊ส ท้องไส้ปั่นป่วนได้ง่าย

การสวนล้างลำไส้ คือการสวนล้างลำไส้โดยใช้น้ำบริสุทธิ์ที่มีแรงดันและอุณหภูมิที่เหมาะสม เข้าไปชะล้างเมือก ตะกรันของเสียที่อยู่ในลำไส้ให้นิ่มและถูกกำจัดออกไปกับกากอุจจาระ

การสวนล้างลำไส้ คือการสวนล้างลำไส้โดยใช้น้ำบริสุทธิ์ที่มีแรงดันและอุณหภูมิที่เหมาะสม เข้าไปชะล้างเมือก ตะกรันของเสียที่อยู่ในลำไส้ให้นิ่มและถูกกำจัดออกไปกับกากอุจจาระ

  • ช่วยล้างแบคทีเรียที่ไม่ดีในลำไส้
  • ทำความสะอาดกากอาหารเก่าที่ตกค้างอยู่ตามรอยหยักลำไส้ออกซึ่งเป็นแหล่งสะสมของสารพิษ
  • เสริมการทำงานของระบบการย่อย การดูดซึม
  • ทำให้ลำไส้ยืดและหดตัวตามธรรมชาติ จึงช่วยบริหารกล้ามเนื้อลำไส้ให้แข็งแรง
  • ช่วยเสริมให้ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิต้านทานในลำไส้แข็งแรงขึ้น