สารสกัดอาทิซูเนทเข้มข้น

(Artesunate)

อาทิซูเนท คือ ยาสำหรับใช้ในการรักษาต้านโรคมาลาเรีย ซึ่งสกัดมาจากเปลือกไม้และมีคุณสมบัติหลายด้าน โดยมีการใช้ทางการแพทย์แผนจีนและการแพทย์แผนตะวันออกมาเป็นเวลาหลายพันปี เช่น เพื่อการฆ่าพยาธิ การดีท็อกซ์ และรักษาโรคมาลาเรีย  จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยวอชิงตัน พบว่า อาทิซูเนท ออกฤทธิ์จำเพาะต่อการทำลายเซลล์มะเร็ง โดยส่งผลกับธาตุเหล็ก ซึ่งธาตุเหล็กนั้นเป็นแร่ธาตุที่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระ ยังเป็นตัวขับเคลื่อนที่ทำให้เกิดการอักเสบ และมีส่วนช่วยให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตได้ดีขึ้น  ทั้งนี้ ในเซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ที่มีแนวโน้มมีธาตุเหล็ก เราจึงใช้อาทิซูเนทเพื่อเข้าไปทำปฏิกิริยากับธาตุเหล็กปกติให้เปลี่ยนเป็นธาตุเหล็กที่มีสภาวะเป็นพิษ และด้วยเซลล์มะเร็งมีธาตุเหล็กจึงทำให้ธาตุเหล็กนั้นส่งผลความเป็นพิษให้เกิดกับเซลล์มะเร็ง แต่ในทางกลับกันเซลล์ปกติไม่ได้มีธาตุเหล็กอยู่มาก จึงไม่เป็นพิษกับเซลล์ปกติ  โดยการศึกษาพบว่า อาทิซูเนท มีคุณสมบัติในการทำลายเซลล์มะเร็งได้มากกว่าเซลล์ปกติถึง 100 เท่า และยังพบว่าในเซลล์มะเร็งมีธาตุเหล็กมากกว่าเซลล์ปกติ 34,000 เท่า โดยกลไกการออกฤทธิ์ของอาทิซูเนทยังเข้าไปสกัดกั้นการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง การใช้อาทิซูเนทจึงเป็นการรักษาแบบพุ่งเป้าไปยังเซลล์มะเร็งซึ่งให้ผลที่ดี