อินซูลินบำบัด (IPT)

IPT คือการรักษามะเร็งแบบพุ่งเป้าเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งร่วมกับการใช้ยาหรือสารสกัดธรรมชาติเข้มข้น เช่น สารกัดเคอคูมินจากขมิ้นชัน หรือสารสกัดเควอซิทิน โดยการฉีดอินซูลินขนาดต่ำๆ จะไปทำงานกับเยื่อหุ้มเซลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยา ในการกำจัดเซลล์มะเร็ง ซึ่งอินซูลิน นั้นเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่นำน้ำตาลกลูโคสเข้าสู่เซลล์ เซลล์มะเร็งไม่สามารถใช้อ็อกซิเจนในการเผาผลาญกลูโคสเพื่อให้ได้พลังงานได้สมบูรณ์ ตรงกันข้ามกับเซลล์ปกติที่สามารถสร้างพลังงานได้ 38 ATP จากกลูโคส 1โมเลกุล ขณะที่เซลล์มะเร็งสร้างพลังงานได้แค่ 2 ATP จากกลูโคส 1 โมเลกุล เซลล์มะเร็งจึงมีความต้องการน้ำตาลมากกว่าเซลล์ปกติถึง 19 เท่า เพื่อให้ได้พลังงานตามที่ต้องการ เซลล์มะเร็งจึงเป็นเซลล์ที่มีตัวรับอินซูลินจำนวนมาก การฉีดอินซูลินก่อนให้ยา/สารสกัดธรรมชาติประมาณ 15-20 นาที ช่วยให้เซลล์มะเร็งเปิดรับยาได้มาก เพราะมีตัวรับอินซูลินมากกว่าเซลล์ปกติ จากนั้นจึงตามด้วยการให้ยาหรือสารสกัดธรรมชาติเข้มข้นที่จาเพาะต่อมะเร็งชนิดต่างๆ วิธีนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและยังช่วยลดการเกิดผลข้างเคียงที่เกิดจากการกำจัดเซลล์มะเร็งด้วย