เปปไทด์ชีวภาพ

(Organo peptide)

เปปไทด์ชีวภาพ เป็นการรักษาที่ช่วยกระตุ้นเซลล์ของอวัยวะ เพื่อช่วยในการฟื้นฟู ซ่อมแซม บำรุง เซลล์ของอวัยวะทุกอวัยวะของร่างกาย ซึ่งจะส่งผลให้เซลล์ของอวัยวะนั้น สามารถกลับมาทำงานได้ใหม่ แข็งแรงมากขึ้น ลดความเสื่อม ซึ่งการรักษานี้สามารถใช้ได้กับทุกเพศ ทุกวัย อย่างได้ผลดี โดยไม่มีผลข้างเคียง

เปปไทด์ชีวภาพนี้จะแบ่งเป็นเปปไทด์ที่รักษาอวัยวะเฉพาะที่ต้องการ เช่น จากเซลล์ตับก็ซ่อมแซมตับ จากเซลล์ไตก็ซ่อมแซมไต จากเซลล์สมองก็ซ่อมแซมสมอง เป็นต้น

การรักษานี้มีการใช้กันแพร่หลายในยุโรปมานานหลายสิบปี โดยขึ้นทะเบียนเป็นยากลุ่มโฮมีโอพาตี้มีทั้งที่ใช้รักษาความเสื่อมของร่างกายและใช้รักษามะเร็งชนิดต่างๆ เปปไทด์แต่ละชนิดจะมีรหัสสัญญาณเฉพาะที่จะเป็นตัวชี้ว่ามันควรจะเดินทางไปที่ไหนรหัสนี้เป็นลำดับกรดอมิโนเรียงต่อกันท้ายสายเปปไทด์ ทำหน้าที่คล้าย ๆรหัสไปรษณีย์ที่จะช่วยให้ส่งจดหมายไปถึงจุดที่ต้องการ