ป้องกันมะเร็ง

เพราะมะเร็งเกิดจากการสะสมของเสีย สารพิษตกค้างในร่างกาย ไม่ว่าจากอาหาร สิ่งแวดล้อม หรือเซลล์มีการถูกทำลายด้วยอนุมูลอิสระต่างๆ

ในบางคนที่ไม่เป็นมะเร็ง อาจเป็นเพราะร่างกายมีความสามารถในการกำจัดสารพิษได้ดี และมีระบบปกป้องเซลล์ที่ดี แต่ในทางกลับกัน บางคนที่เป็นมะเร็งนั้น เกิดจากระบบการกำจัดสารพิษและระบบปกป้องเซลล์ในร่างกายไม่ดี ซึ่งบางครั้งเป็นมาตั้งแต่กำเนิด ที่มาพร้อมกับระบบปกป้องร่างกายที่ทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ถ้าหากไม่มีการแก้ด้วยการกำจัดสารพิษออกไป ก็จะเปรียบเสมือนดินที่เหมาะแก่การที่วัชพืชเจริญเติบโต แล้วไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขดินใหม่ ถึงแม้ว่าจะมีการตัดวัชพืชเหล่านั้นออกไปแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีรากวัชพืชที่ฝังอยู่ รอคอยที่จะเจริญเติบโตขึ้นมา ดังนั้นการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ในร่างกายใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายสร้างเซลล์มะเร็งขึ้นมาจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก 

วิดีโอแนะนำ