วิตามิน กรดอะมิโนบำบัด

เนื่องจากร่างกายเราจะได้รับวิตามินที่ดูดซึมได้เร็วและร่างกายสามารถนำไปใช้ได้เลย ซึ่งจะแตกต่างกับรูปแบบการทาน ที่ร่างกายจะได้รับสูงสุดเพียง 30% เท่านั้น เพราะวิตามินจะสูญเสียไประหว่างเดินทางผ่านระบบทางเดินอาหารและวิตามินในรูปแบบการทานจะมีข้อจำกัดในเรื่องของปริมาณ (dosage)ต่อครั้งด้วย

ดังนั้นการให้วิตามิน กรดอะมิโนทางหลอดเลือด จึงเป็นวิธีการที่ร่างกายสามารถรับสารอาหารได้รวดเร็วที่สุดประมาณ 90%