CTC

(Circulating Tumor Cell)

มะเร็งยิ่งรู้เร็วก็ยิ่งรักษาได้เร็ว โอกาสที่จะหายก็มีมากขึ้น นี่คงเป็นคำพูดที่ทุกคนคุ้นเคย แต่นั่นหมายถึงการตรวจพบมะเร็งในระยะต้นหรือระยะที่ 1 เท่านั้นเอง แต่รู้ไหมว่าด้วยเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของการแพทย์ในยุคปัจจุบัน เราไม่ต้องรอให้เกิดมะเร็งระยะที่ 1 เราก็สามารถตรวจหาความเสี่ยงของมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะศูนย์หรือระยะก่อนเริ่มต้นได้อีกด้วย

เรากำลังพูดถึงการ ตรวจคัดกรองมะเร็งระยะศูนย์ ( 0 ) จริง ๆ  และเป็นการตรวจที่ทุกคนควรตรวจมาก ๆ เพราะแค่ตรวจพบระยะเริ่มแรกก็ว่าดีมากแล้ว แต่นี่เรากำลังพูดถึงตั้งแต่ขณะที่ร่างกายมีเซลล์ผิดปกติแค่เพียงเล็กน้อย หรือพูดง่ายๆ คือ ยังไม่เริ่มต้นเป็นระยะกันเลย

การตรวจคัดกรองมะเร็ง TMCA : Kobayashi’s Tumor Marker Combination Analysis เป็นการตรวจคัดกรองหาค่าสารเคมี สารอักเสบ และสารกระตุ้นการเติบโตของเซลล์มะเร็งในช่วงระยะต่างๆ ตั้งแต่ขณะเกิดการอักเสบของเซลล์ การกลายพันธุ์ การแบ่งตัว หรือการกระจายไปยังอวัยวะต่างๆ การคัดกรองวิธีนี้เป็นเทคโนโลยีการตรวจหาโรคมะเร็งที่มีความแม่นยำ สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ขณะที่ร่างกายมีเซลล์ผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อย

การตรวจเลือดค้นหาเซลล์มะเร็ง CTC เป็นการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาเซลล์มะเร็งที่ล่องลอยในระบบไหลเวียนของเลือด ซึ่งการศึกษาพบว่า แม้มะเร็งในระยะต้นๆ หรือในโรคมะเร็งที่รักษาจนหายแล้ว หากตรวจพบ CTC จะมีโอกาสพัฒนาไปเป็นโรคมะเร็ง และที่มีการกลับมาเป็นซ้ำในกรณีของโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาแล้ว สามารถค้นหามะเร็งได้ทุกชนิด

ในทุกครั้งหลังการตรวจรักษาโรคมะเร็ง แพทย์จะทำการตรวจเพื่อติดตามผลการรักษาเป็นระยะ ๆ ด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การตรวจ Tumor marker การตรวจสแกนร่างกาย เพื่อเป็นการติดตามอาการและป้องกันปัญหามะเร็งย้อนกลับในผู้ป่วย

อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาโรคมะเร็งจนหายดีและตรวจไม่พบเซลล์มะเร็ง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าร่างกายของจะไม่เสี่ยงกับโรคมะเร็งอีก เพราะมีหลายกรณีที่พบว่าผู้ที่หายจากโรคมะเร็งแล้ว สามารถกลับมาเป็นมะเร็งได้อีก เนื่องจากในร่างกายยังคงมีเซลล์มะเร็งหลบซ่อนอยู่ และหากปล่อยไว้และไม่ได้รับการดูแลรักษาก็มีโอกาสที่มะเร็งนั้นจะปรับเปลี่ยนพันธุกรรมและเจริญเติบโตจนพัฒนามาเป็นมะเร็งได้อีกครั้ง

อย่างไรก็ตามด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ได้มีการตรวจวินิจฉัยใหม่ ๆ เกิดขึ้น เพื่อช่วยป้องกันการย้อนกลับของโรคมะเร็ง และอคีซิส ไลฟ์เองก็ได้นำวิธีการนี้มาใช้ในการตรวจและติดตามผลการรักษา ด้วยการตรวจเลือดเพื่อค้นหาเซลล์มะเร็งที่ล่องลอยในระบบไหลเวียนของเลือดที่เรียกว่า “Circulating Tumor Cell Screening Test” ซึ่งเป็นการตรวจที่มีความไวสูง ตรวจหาความผิดปกติได้แม้เซลล์จะมีขนาดเล็ก ทำให้สามารถประเมินความเสี่ยงของการกลับมาเกิดโรคได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะเราเชื่อว่าการรักษาโรคมะเร็งไม่ใช่แค่การทำลายมะเร็งเพียงอย่างเดียว แต่คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยก็ต้องดีขึ้นด้วย และเราเชื่อว่าด้วยการตรวจแบบพิเศษที่เรามอบให้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคมะเร็ง และผู้รักสุขภาพทุกคน ได้หันมาตระหนักถึงความน่ากลัวและร้ายแรงของโรคมะเร็งภัยร้ายคร่าชีวิตกันมากกว่าเดิม