เสริมฤทธิ์การรักษามะเร็ง

การรักษามะเร็งแบบเสริมการรักษาหลัก หากแต่เป็นการรักษาที่ใช้ร่วมกับการแพทย์มาตรฐาน เพื่อช่วยเสริมฤทธิ์การใช้ยาเคมีบำบัด การฉายรังสี ซึ่งเป็นการรักษามาตรฐาน

นอกจากนี้จะเป็นการช่วยฟื้นคืนสมดุลของร่างกาย เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้ป่วย นำไปสู่ความรู้สึกดีของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นแก่ผู้ป่วยและนำไปสู่อาการที่ดีขึ้น

พบว่าในผู้ป่วย มะเร็งปากมดลูกที่กลับมาเป็นซ้ำ (Recurrent cervical cancer) ที่รับเคมีบำบัด เมื่อทำควบคู่กับการทำ Hyperthermia สามารถเพิ่มอัตราการตอบสนองจาก15% เป็น 50%

และในผู้ป่วย มะเร็งผิวหนังระยะแพร่กระจาย (Metastatic melanoma) ที่รับรังสีบำบัดอยู่ เมื่อทำควบคู่กับการทำ Hyperthermia สามารถเพิ่มอัตราการตอบสนองการรักษาจาก 35% เป็น 62%

นอกจากนี้ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รับการรักษาด้วยรังสีบำบัดเฉพาะจุดอยู่และทำการรักษาควบคู่ไปกับการทำ Hyperthermia พบว่าสามารถเพิ่มอัตราการตอบสนองจาก 38% เป็น 78%

บทความแนะนำ

วิดีโอแนะนำ