ศิลปะบำบัด

ศิลปะบำบัดเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยสนับสนุนดูแล อารมณ์และจิตใจ โดยการสรรสร้างงานศิลปะขึ้นมา เป็นการช่วยให้ผู้ป่วยได้บรรเทาอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก จากการปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นลงสู่งานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นการวาด ระบายสี แกะสลัก หรืองานประดิษฐ์ทำมือ ศิลปะบำบัดยังช่วยให้ผู้ป่วยได้ฝึกสมาธิ และสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนผ่านการพูดคุยระหว่างทำงานศิลปะอีกด้วย

ศิลปะบำบัด

ศิลปะบำบัดเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยสนับสนุนดูแล อารมณ์และจิตใจ โดยการสรรสร้างงานศิลปะขึ้นมา เป็นการช่วยให้ผู้ป่วยได้บรรเทาอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก จากการปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นลงสู่งานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นการวาด ระบายสี แกะสลัก หรืองานประดิษฐ์ทำมือ ศิลปะบำบัดยังช่วยให้ผู้ป่วยได้ฝึกสมาธิ และสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนผ่านการพูดคุยระหว่างทำงานศิลปะอีกด้วย