ลดผลข้างเคียง อาการไม่พึงประสงค์ จากการรักษามะเร็ง

การรักษามะเร็งไม่ว่าจะด้วยการทำเคมีบำบัดหรือการฉายรังสี ที่มีความสามารถทำลายเซลล์มะเร็ง ขณะเดียวกันก็จะทำลายเซลล์ปกติได้พร้อมๆกันด้วย ถึงแม้ว่าเซลล์ปกติจะทนทานต่อการถูกทำลายก็ตาม ดังนั้นผลข้างเคียงก็มักจะมาคู่กันกับการรักษาเสมอ ซึ่งปฏิกิริยาของผู้ป่วยแต่ละคนต่อการรักษานั้นจะแตกต่างกันออกไป บางคนมีมาก มีน้อย ซึ่งไม่มีใครสามารถจะคาดได้ว่าผลข้างเคียงของแต่ละคนจะรุนแรงแค่ไหน

การฉายรังสี มักจะเป็นการรักษาเสริมที่ทำควบคู่หลังจากการผ่าตัดเป็นการใช้รังสีเพื่อแทรกซึมผ่านเข้าไปในเซลล์เพื่อกำจัดเซลล์โดยทำลายดีเอ็นเอของทั้งเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติกระตุ้นให้เกิดการตาย ผลข้างเคียงจากการฉายรังสีจะขึ้นอยู่กับบริเวณ ระยะเวลาและชนิดของรังสีรักษานั้น

การให้เคมีบำบัด คือการให้สารเคมีที่เป็นพิษต่อเซลล์แก่ผู้ป่วย เป้าหมายคือการหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์ซึ่งนำไปสู่การตายของเซลล์ ยาเคมีบำบัดส่วนใหญ่ออกแบบมาเพื่อทำลายเซลล์ที่แบ่งตัวอย่างรวดเร็ว

คุณภาพชีวิตผู้ป่วยมักแย่ลงระหว่างได้รับเคมีบำบัดจากผลข้างเคียง ซึ่งผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับยาเคมีบำบัดที่ใช้และความไวของยาต่อผู้ป่วยที่ใช้

ในการทำเคมีบำบัดนั้นทั้งเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติจะถูกทำลายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเคมีบำบัดไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างเซลล์มะเร็งที่แบ่งตัวเร็วและเซลล์ปกติที่แบ่งตัวได้อย่างรวดเร็วเซลล์ เช่น เซลล์ผม เซลล์ผิวหนัง เล็บ เซลล์เยื่อบุทางเดินอาหาร ไขสันหลัง ทำให้เซลล์เหล่านี้ได้รับผลกระทบจะเห็นได้จาก ผมร่วง เล็บหลุด มือเท้าชา มือเท้าเย็น นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายทำให้ผู้ป่วยมักจะมีอาการอ่อนเพลีย ความอยากอาหารลดลง เป็นต้น

ในแนวทางการรักษามะเร็งบูรณาการจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง หลังจากการรักษาเหล่านี้ นอกจากจะช่วยลดการบาดเจ็บของเซลล์ปกติ และช่วยลดอาการทุกข์ทรมานแล้ว ยังช่วยส่งเสริมปกป้องร่างกายจากการรุกราน ต่อสู้กับมะเร็งได้ดียิ่งขึ้น 

ขอรับคำปรึกษา เรื่องมะเร็ง ฟรี

SEND A MESSAGE TH

บทความแนะนำ

วิดีโอแนะนำ