อคีซีส ไลฟ์

นพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต

นพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ก่อตั้ง ศูนย์การแพทย์ อคีซีส ไลฟ์

ด้วยแนวคิดความมุ่งหวังของ นพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ก่อตั้ง ศูนย์การแพทย์ อคีซีส ไลฟ์ แพทย์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านการแพทย์บูรณาการมามากกว่า 15 ปี ที่ต้องการให้ทุกคนได้รับการรักษาที่ต้นตอของสาเหุตุแห่งโรค เน้นการป้องกัน และให้ร่างกายซ่อมแซมฟื้นฟู ด้วยศาสตร์การรักษาที่ลงลึกถึงระดับเซลล์ ส่งเสริมการมีสุขภาพดี โดยทุกกระบวนการรักษาเน้นการรักษาที่ปลอดภัย ปราศจากผลข้างเคียง จึงทำให้การแพทย์บูรณาการ คือคำตอบของทั้งคนไทยและต่างชาติ ที่ต้องการได้รับการรักษา รวมถึงการป้องกันโรคก่อนที่จะเจ็บป่วยด้วยการผสมผสานการรักษา และนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย อีกทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์การรักษาแขนงต่างๆที่ได้รับการคัดสรรจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการรักษาที่ อคีซีส ไลฟ์ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละบุคคล