วิตามินดี

(Vitamin D)

วิตามินดี ทำหน้าที่กระตุ้นการสร้างและกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาว Macropharge ควบคุมการทำงานของเม็ดเลือดขาวทุกชนิดในระบบภูมิคุ้มกัน กระตุ้นการสร้างสารฆ่าเชื้อโรค ยับยั้งได้ทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และเชื้อรา รวมถึงการกระตุ้นการดูดซึมแคลเซียม ช่วยให้กระดูกแข็งแรง ซึ่งการได้รับวิตามิน ร่างกายจะสามารถนำวิตามินดีไปกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ทันที