Cell recharge

ความเสื่อมและความชราสิ่งที่ทุกคนไม่อยากพบเจอแต่จะทำอย่างไรได้เพราะมันต้องเป็นไปตามกาลเวลาและวัฏจักรของร่างกายตามที่ธรรมชาติกำหนดเอาไว้ และเพราะความเสื่อมชรานั้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนเราป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เชื่อว่าถ้ามีแนวทางในการชะลอความชราหรือความเสื่อมที่อาจเกิดขึ้นได้ หลายๆคนก็คงอยากจะลองทำความรู้จัก และด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็ทำให้สิ่งนี้กลายเป็นเรื่องง่ายกับการดูแลสุขภาพเพื่อคงความหนุ่มสาว ชะลอความชราและความเสื่อมด้วยเทคนิคการดูแลสุขภาพที่เรียกว่า Cell recharge

Cell recharge เป็นการใช้ Nicotinamide Adenine Dinucleotide ซึ่งคือที่สุดของการชะลอวัย การดูแลสุขภาพและความเสื่อมของสมอง

Cell recharge เป็นการใช้ Nicotinamide Adenine Dinucleotide ซึ่งคือที่สุดของการชะลอวัย การดูแลสุขภาพและความเสื่อมของสมองโดยเป็นหนึ่งในโมเลกุลที่สำคัญที่สุดในร่างกาย ซึ่งสามารถพบได้ในเซลล์ที่มีชนิดแทบทุกชนิด อาจกล่าวได้ว่ามันมีความสำคัญกับการดำรงชีวิตให้ยืนยาว

เพราะมันคือเอนไซม์ที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติซึ่งเราสามารถพบในเซลล์ที่ส่งเสริมการเกิดใหม่และเป็นสารสำคัญที่จะช่วยซ่อมแซมอวัยวะของร่างกาย รวมไปถึงช่วยชะลอความชราและความเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอายุที่เราจะสูญเสียมันไปตามอายุขัย เมื่อร่างกายของเราสูญเสียมันไปก็จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆตามมาอย่างมากมาย โดยพบว่าคนในช่วงวัยกลางคน ปริมาณของสารนี้จะลดลงไปถึง 50% ของระดับความอ่อนเยาว์ และเหลือเพียง 1-10% เมื่อายุ 80 ซึ่งการลดลงของสารนี้ขะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสุขภาพและความชรา

เพื่อการดูแลแบบลงลึกถึงพลังงานของเซลล์ ด้วยสูตรเฉพาะของ Cell recharge ด้วยกลุ่มวิตามินและแร่ธาตุสำคัญที่ให้พลังงานแบบลงลึกถึงระบบเซลล์เพื่อที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของเซลล์ในร่างกาย ช่วยป้องกันความเสื่อมถอยและปัญหาสุขภาพที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายได้