การกระตุ้นการไหลเวียนของระบบน้ำเหลือง

(Electro lymphatic drainage)

ระบบน้ำเหลืองมีหน้าที่สำคัญต่อร่างกาย

  • เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสารและแก๊ส
  • ทำลายแบคทีเรียและสิ่งแปลกปลอม
  • ลำเลียงไขมัน
  • นำสารโปรตีน และสารอื่น ๆ
  • สร้างเม็ดเลือดขาว

การไหลเวียนของระบบน้ำเหลืองจะแตกต่างจากการไหลเวียนของเลือดที่มีการไหลเวียนทั้งสองทาง คือไหลออก ไหลเข้าได้ แต่ระบบน้ำเหลืองจะเป็นการไหลเวียนแค่ทางเดียวเหมือนกระแสน้ำที่ไหลมาทางเดียว ดังนั้นเมื่อมีสารพิษ ของเสียต่างๆมาอุดกั้นทางเดินของระบบน้ำเหลือง จะทำให้ระบบน้ำเหลืองไม่สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้มีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นจากคนที่มีผิวเปลือกส้ม ซึ่งเกิดจากการขาดการออกกำลังกาย ระบบการไหลเวียนน้ำหเลืองเริ่มม่ดี หรือในบางคนจะเกิดก้อนตามบริเวณแขน ขา บางคนอาจโชคร้ายที่มีก้อนบริเวณเต้านม ซ้ำร้ายเมื่อตรวจเจอว่าเป็นเนื้อร้าย สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากที่ร่างกายเต็มไปด้วยสารพิษ ระบบการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายไม่สมบูรณ์ทำให้สารพิษคั่งค้างในร่างกายนั่นเอง

การไหลเวียนของระบบน้ำเหลืองมีบทบาทที่สำคัญในการรักษาสมดุลทำงานเชื่อมต่อกับอวัยวะทุกระบบ เป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความสมดุลของของเหลวและทำหน้าที่เป็นเส้นทางหลักในการกำจัดสารพิษ

การนวดกระตุ้นการไหลเวียนระบบน้ำเหลือง เป็นกระตุ้นการไหลเวียนระบบน้ำเหลืองทั่วร่างกาย ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์การทำงานของน้ำเหลืองและฟื้นฟูการไหลเวียนของน้ำเหลือง เนื่องจากการไหลเวียนของระบบน้ำเหลืองมีบทบาทที่สำคัญในการรักษาสมดุลทำงานเชื่อมต่อกับอวัยวะทุกระบบ เป็นปัจจัยสำคัญ ในการรักษาความสมดุลของของเหลวและทำหน้าที่เป็นเส้นทางหลักในการกำจัดสารพิษ

ในเวลาเดียวกันน้ำเหลืองเป็นเสมือนบ้านของเม็ดเลือดขาวซึ่งมีความสำคัญกับระบบภูมิคุ้มกัน ดังนั้นการดูแลทำให้น้ำเหลืองไหลเวียนได้ดีก็ย่อมช่วยให้ภูมิต้านทานของเราดีขึ้นด้วยนั่นเอง โดยการใช้แท่งแก้วปล่อยพลังงานที่บรรจุก๊าซเฉื่อย 6 ธาตุคือฮีเลียม  (He) นีออน(Ne) อาร์กอน (Ar) คริปทอน (Kr) ซีนอน(Xe) และเรดอน (Ra) ซึ่งเมื่อแท่งแก้วสัมผัสที่ผิวและไล่ไป ตามโครงสร้างระบบน้ำเหลืองแล้วส่งต่อประจุลบไปตามเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆลึกลงสู่ระบบของเหลวในร่างกายเพื่อขับเคลื่อนการไหลเวียนที่อาจมีภาวะติดขัด ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ดีซึ่งส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันและการกำจัดสารพิษ ของเสียออกจากร่างกาย

วิดีโอแนะนำ