โอโซนบำบัดเข้มข้น

(High dose ozone)

การทำโอโซนบำบัดเป็นวิธีการบำบัดรักษาที่ใช้หลักในการปรับเปลี่ยนชีวเคมีของร่างกาย เพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันรวมถึงกำจัดจุลินทรีย์ เซลล์มะเร็ง และต่อการทำโอโซนบำบัด เป็นการการนำเลือดมากระตุ้นด้วยโอโซน ก่อนนำกลับคืนเข้าสู่ร่างกาย โดยกลไกการออกฤทธิ์ของโอโซน มีดังนี้ คือ

  • กำจัดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ยีสต์ ซึ่งโอโซนจะไปทำลายผนังเซลล์ที่ห่อหุ้มแบคทีเรีย ยับยั้งการเติบโตของเชื้อรา ทำลายเปลือกหุ้มของไวรัสและยับยั้งการขยายพันธุ์
  • กระตุ้นเมตาบอลิซึมของออกซิเจน โดยกระตุ้นการสร้างพลังงานของเม็ดเลือดแดง ทำให้มีการปลดปล่อยออกซิเจนเข้าสู่เนื้อเยื่อมากขึ้น กระตุ้นการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระและปกป้องผนังเซลล์ รวมถึงทำให้หลอดเลือดขยายตัว
  • กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน โดยพบว่าโอโซนในความเข้มข้นระหว่าง 30 ถึง 55 แกมม่า จะให้ผลสูงสุดในการสร้างอินเตอร์เฟอรอน( Interferon) คือ โปรตีนชนิดหนึ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อกำจัดเชื้อโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อไวรัส และสารอื่น ๆ ที่ไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน

โอโซนบำบัดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการไหลเวียนเลือด กระตุ้นการผลิตเม็ดเลือดขาว ช่วยเพิ่มการผลิตพลังงานในไมโทรคอนเดรียให้เซลล์มีพลังงานมากขึ้น กระตุ้นให้ร่างกายสร้างเอนไซม์เพื่อต่อต้านอนุมูลอิสระ และลำเลียงสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกายต้านสารพิษ

โอโซนบำบัดจึงมีประโยชน์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการไหลเวียนเลือด กระตุ้นการผลิตเม็ดเลือดขาว ช่วยเพิ่มการผลิตพลังงานในไมโทรคอนเดรียให้เซลล์มีพลังงานมากขึ้น กระตุ้นให้ร่างกายสร้างเอนไซม์เพื่อต่อต้านอนุมูลอิสระ และลำเลียงสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกายต้านสารพิษ โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์โมเลกุลของโอโซนจัดเป็นโมเลกุลที่มีพลังงานในตัวสูงที่สามารถทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่น หรือปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับการรับ–ถ่ายอิเล็กตรอนกับแร่ธาตุและสารประกอบต่าง ๆ ได้ดี จึงมีการนำคุณสมบัตินี้ของโอโซนมาทำประโยชน์ในหลายด้าน โดยเฉพาะในทางการแพทย์