เซลล์เพชรฆาตบำบัด

(Natural Killer Cell therapy)

โรคมะเร็งโรคที่เป็นแล้วส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตและหลากหลายกรณีที่ตรวจพบในระยะหลังส่วนใหญ่จะเสียชีวิตโดยไม่ทันตั้งตัว เพราะมะเร็งเป็นแล้วร่างกายจะทรุดโทรมโดยปรากฎให้เห็นชัดเจนทั้งภายนอกและเจ็บปวดทรมานจากภายใน มะเร็งเป็นแล้วต้องใช้การรักษาเป็นระยะเวลานานและอาจมีผลข้างเคียงจากการรักษาที่เจ็บปวดรุนแรงและที่ร้ายไปกว่านั้น จากการศึกษาพบว่าร่างกายของมนุษย์ทุกคนล้วนมีเชื้อมะเร็งแฝงอยู่ นั่นหมายความว่าทุกคนล้วนมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็ง และเพราะโรคร้ายอยู่ใกล้ตัวเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญในการคัดกรองและป้องกันความเสี่ยงนี้ การตรวจภูมิคุ้มกัน (NK cell activity) และการดูแลด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด NK cell (Natural killer cell therapy) จะเป็นคำตอบที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในคนไข้มะเร็งในการต่อสู้กำจัดเซลล์มะเร็งร้าย 

ภูมิคุ้มกันถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการรักษามะเร็ง เพราะ NK cell เป็นเซลล์ที่มีคุณสมบัติในการทำลายเซลล์มะเร็งได้เป็นอย่างดี ดังนั้นยิ่งในร่างกายของเรามีปริมาณ NK cell มากเท่าไหร่ก็หมายความว่า ความเสี่ยงต่อความเจ็บป่วยและการเป็นมะเร็งจะน้อยลงเท่านั้น จึงจำเป็นที่เราจะต้องเพิ่มปริมาณของ NK cell ในร่างกาย ด้วยการบำบัดที่เรียกว่า Natural killer cell therapy ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวในร่างกายทำงานได้แข็งแรงขึ้น

ภูมิคุ้มกันถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการรักษามะเร็ง เพราะ NK cell เป็นเซลล์ที่มีคุณสมบัติในการทำลายเซลล์มะเร็งได้เป็นอย่างดี ดังนั้นยิ่งในร่างกายของเรามีปริมาณ NK cell มากเท่าไหร่ก็หมายความว่า ความเสี่ยงต่อความเจ็บป่วยและการเป็นมะเร็งจะน้อยลงเท่านั้น

NK cell เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวของร่างกายที่มีคุณสมบัติในการทำลายเซลล์มะเร็งโดยมีสัดส่วนเพียง 1% ของเม็ดเลือดขาวในร่างกายของเรา และเป็นเพียงเซลล์หนึ่งเดียวที่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเซลล์อื่น มีคุณสมบัติที่สามารถแยกแยะและจัดการกับเป้าหมายซึ่งเป็นพวกเซลล์มะเร็ง เซลล์ที่มีเชื้อโรค รวมถึงไวรัสชนิดต่างๆซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ตรงจุด อย่างมีประสิทธิภาพสูง 

การบำบัดด้วย NK Cell บำบัดเป็นเทคนิคที่จะไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวของคนไข้แข็งแรงขึ้น และจัดการกับเซลล์มะเร็งที่หลงเหลืออยู่ได้ การทำ NK  cell  บำบัดเริ่มต้นจากการเจาะเลือดและแยกเม็ดเลือดขาวชนิด NK Cell ออกมา และเพาะเลี้ยงพร้อมกับกระตุ้นให้ NK Cell เปลี่ยนอยู่ในสภาวะที่พร้อมทำงาน และใส่กลับเข้าสู่ร่างกายซึ่งจะทำให้การทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันอื่นๆ ทำงานได้ดีขึ้นตามกันไปด้วย เมื่อ NK Cell  ทำงานดีขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันจุดอื่นๆ จะแข็งแรงขึ้น ส่งผลให้ป้องกันการติดเชื้อได้ดีขึ้น ทำลายเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้น รวมถึงการเชื่อมโยงกับเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นๆ ในการควบคุมการตอบสนองของภูมิคุ้มกันและระบบเผาผลาญด้วย