สมาธิบำบัด

กิจกรรมฝึกสมาธิ เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมระบบความคิด จิตใจไปในทางเชิงบวก ช่วยลดสภาวะตึงเครียด ซึมเศร้า ซึ่งพบได้บ่อยกับผู้ป่วยมะเร็งตั้งแต่รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็ง ก่อน–ระหว่างการรักษา หลังจากการฝึกจะพบได้ว่าคลื่นความถี่ไฟฟ้าบริเวณสมองเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลต่อความคิดเชิงบวกมากขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการปลดปล่อยความทุกข์ที่มีฝังลึกภายในจิตใจ ที่คั่งค้างมานานจนเป็นปมก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆ กิจกรรมนี้จะนำโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมาธิบำบัดซึ่งจะช่วยลดความเครียด เพิ่มพลังบวก และคลายทุกข์ให้กับผู้ป่วยให้มีสภาพจิตใจที่แข็งแรง สามารถทำเสริมควบคู่ไปกับการรักษามะเร็ง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีและยั่งยืน

สมาธิบำบัด

กิจกรรมฝึกสมาธิ เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมระบบความคิด จิตใจไปในทางเชิงบวก ช่วยลดสภาวะตึงเครียด ซึมเศร้า ซึ่งพบได้บ่อยกับผู้ป่วยมะเร็งตั้งแต่รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็ง ก่อน–ระหว่างการรักษา หลังจากการฝึกจะพบได้ว่าคลื่นความถี่ไฟฟ้าบริเวณสมองเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลต่อความคิดเชิงบวกมากขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการปลดปล่อยความทุกข์ที่มีฝังลึกภายในจิตใจ ที่คั่งค้างมานานจนเป็นปมก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆ กิจกรรมนี้จะนำโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมาธิบำบัดซึ่งจะช่วยลดความเครียด เพิ่มพลังบวก และคลายทุกข์ให้กับผู้ป่วยให้มีสภาพจิตใจที่แข็งแรง สามารถทำเสริมควบคู่ไปกับการรักษามะเร็ง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีและยั่งยืน