ออกซิเดชั่นบำบัด

(Oxidation)

ใช้การรักษาด้วย ออกซิเดชั่น เพื่อเพิ่มอนุมูลออกซิเจน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการกำจัดไวรัสแบคทีเรียหรือเชื้อรา นอกจากนี้ อนุมูลออกซิเจนจากขบวนการออกซิเดชั่น ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบออกซิเดชั่นในร่างกาย และระบบสมดุลการกำจัดอนุมูลอิสระ ให้กลับมาเป็นปกติ เมื่อร่างกายได้รับการกระตุ้นโดยปฏิกิริยาออกซิเดชั่น จะเป็นเสมือนการหมุนกงล้อฟันเฟืองการทำงานของเหล่าเม็ดเลือด ดังเช่น 

การรักษาด้วย ออกซิเดชั่น เพื่อเพิ่มอนุมูลออกซิเจน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการกำจัดไวรัสแบคทีเรียหรือเชื้อรา นอกจากนี้ อนุมูลออกซิเจนจากขบวนการออกซิเดชั่น ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบออกซิเดชั่นในร่างกาย และระบบสมดุลการกำจัดอนุมูลอิสระ ให้กลับมาเป็นปกติ

  • เม็ดเลือดแดง เมื่อได้รับการกระตุ้นโดยปฏิกิริยาออกซิเดชั่น เม็ดเลือดแดงจะสามารถจับออกซิเจนได้ดี เมื่อส่งต่อออกซิเจนให้เซลล์จะทำให้เซลล์สามารถเผาผลาญได้สมบูรณ์ขึ้น ระบบเผาผลาญเปรียบเป็นชีวิต เพราะหากเซลล์เผาผลาญได้ดี มีอาหาร สารอาหาร และได้รับออกซิเจนเพียงพอเพื่อใช้ในกระบวนการเผาผลาญ ย่อมส่งผลให้เซลล์สามารถสร้างพลังงานได้ดี แต่ในทางกลับกัน ถ้าระดับเซลล์มีออกซิเจนไม่เพียงพอ ในเซลล์มีสารพิษที่ขัดขวางการเผาผลาญ มีสารพิษคั่งค้างส่งผลให้ออกซิเจนไม่สามารถไหลเวียนได้ หรือมีภาวะเลือดเป็นกรดจากอาหารที่ไม่เหมาะสมทำให้ออกซิเจนในระดับเซลล์ไม่เพียงพอ สุดท้ายย่อมส่งผลกระทบให้เซลล์ขาดพลังงาน เพราะเผาผลาญได้ไม่ดี โดยเซลล์ที่ขาดพลังงาน จะทำให้เซลล์เกิดสภาวะความเสื่อม ตาย หรือกลายพันธุ์  

  • เม็ดเลือดขาว การออกซิเดชั่นจะเป็นการกระตุ้นให้เอนไซม์ในเม็ดเลือดขาวทำงาน ซึ่งการทำงานของเม็ดเลือดขาว คือ การจับเชื้อโรคได้ดี ปรับสมดุลการอักเสบ หรือเหนี่ยวนำการซ่อมแซมได้ดีขึ้น

  • เกล็ดเลือด  เมื่อได้รับการกระตุ้นโดยปฏิกิริยาออกซิเดชั่น เกล็ดเลือดจะปล่อย Pendred Delight Growth Factor ซึ่งจะช่วยฟื้นฟู ซ่อมแซม ในหลายๆ ส่วน ตั้งแต่ผนังเส้นเลือด จนถึงช่วยให้เซลล์แข็งแรงยิ่งขึ้น