ไฮเปอร์แบริก ออกซิเจน

(Hyperbaric oxygen therapy)

คือการบำบัดด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ในบรรยากาศที่มีแรงดันสูง ให้ร่างกายได้สัมผัสกับออกซิเจนบริสุทธิ์จำนวนมาก  เมื่อเราหายใจเข้าไป ปอดของเราจะสามารถดูดซึมออกซิเจนเหล่านี้ได้มากกว่าปกติถึงสามเท่า ซึ่งส่งผลทำให้สามารถเข้าสู่กระแสเลือดและส่งเสริมการซ่อมแซมของร่างกายได้ดีขึ้นด้วย

ในด้านการรักษามะเร็งนั้น HBOT อาจไม่ใช่การรักษาหลัก แต่ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมของเซลล์ ลดความเป็นกรด เพื่อไม่ให้เหมาะแก่การเกิด เจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง เพิ่มการไหลเวียนของเลือด  เพิ่มการแลกเปลี่ยนออกซิเจนในร่างกายดีขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยยับยั้งการเกิดมะเร็ง การบำบัดด้วย HBOT เมื่อทำควบคู่กับการรักษาอื่นๆ เช่น โอโซนบำบัด ภูมิต้านทานบำบัด เป็นการเพิ่มโอกาสให้เม็ดเลือดขาวทำงานได้ดีและต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดการอักเสบ ลดการปวดตามข้อ กล้ามเนื้อ  ภาวะซีด และภาวะอ่อนเพลียเรื้อรังได้อีกด้วย