มะเร็งเกิดขึ้นได้อย่างไร

มะเร็งคือผลกระทบที่เกิดจากร่างกายที่มีอย่างน้อย 4 ปัจจัย

มะเร็งคือผลกระทบที่เกิดจากร่างกายที่มีต่อปัจจัยต่างๆอย่างน้อย 4 ปัจจัยที่เข้ามากระทบ ถ้าร่างกายสามารถรับมือได้ก็จะไม่เป็นมะเร็ง แต่ถ้าร่างกายไม่สามารถรับมือได้ เราจะถูกพัฒนาไปเป็นสิ่งที่ร่างกายพยายามหาทางเอาชนะความเสื่อม การบาดเจ็บเหล่านั้น ทำให้เกิดยีนส์ที่ไม่ตายและเกิดการกระจายเพื่อไปแย่งอาหารและมีการขยายตัวได้ หรือที่เรียกว่า โรคมะเร็งนั่นเอง

  • ปัจจัยแรกคือปัจจัยภายนอก ได้แก่ สารพิษต่างๆที่เข้ามาในชีวิตประจำวัน เช่น จากอาหาร อุตสาหกรรม เชื้อไวรัสบางตัว แบคทีเรียบางตัว เชื้อราบางตัว รวมถึงพยาธิบางตัว ที่สามารถก่อให้เกิดมะเร็งได้

  • ปัจจัยภายในตัวเราเอง ซึ่งเป็นเรื่องของพันธุกรรม สารพันธุกรรมในตัวเราอาจส่งผลต่อภูมิคุ้มกันให้ทำงานไม่ได้ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้การกำจัดสารพิษไม่ดี และทำให้การซ่อมแซมตัวที่เรียกว่า กระบวนการซ่อมแซมดีเอ็นเอที่เสียหาย ทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร สิ่งเหล่านั้นส่งผลให้เกิดการสะสมเซลล์ผิดปกติ แล้วในที่สุดภูมิคุ้มกันก็รับไว้ไม่อยู่ ถ้าภูมิคุ้มกันสามารถรับไว้อยู่ก็จะไม่เกิดมะเร็ง แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายรับไม่อยู่ก็จะเกิดมะเร็ง

มะเร็งคือผลกระทบที่เกิดจากร่างกายที่มีต่อปัจจัยต่างๆอย่างน้อย 4 ปัจจัยที่เข้ามากระทบ ถ้าร่างกายสามารถรับมือได้ก็จะไม่เป็นมะเร็ง

  • ปัจจัยด้านวิถีชีวิต เช่น คนที่อ้วนมากจะมีความเสี่ยงมะเร็งมากกว่า คนที่ทานเนื้อสัตว์มากจะมีความเสี่ยงมะเร็งมากกว่า และคนที่ทานหวานจะมีความเสี่ยงมะเร็งมากกว่า เนื่องจากการทานหวานจะทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบเรื้อรัง เมื่อมีการอักเสบนานๆย่อมทำให้เกิดความเสี่ยงมะเร็งได้ เป็นต้น
  • ปัจจัยด้านอารมณ์ เพราะอารมณ์ที่ไม่สงบ มีความทุกข์ ความเศร้า ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันตกและภูมิคุ้มกันนั้น เป็นปราการด่านแรกในการป้องกันมะเร็ง

เพราะฉะนั้น เมื่อปัจจัยทั้ง 4 นี้ ประกอบกันก็จะส่งผลให้เกิดโรคเซลล์เสื่อม เกิดเซลล์ผิดปกติ และเมื่อภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่สามารถกำจัดได้หมด จะก่อให้เกิดมะเร็งในที่สุด