กิจกรรมบำบัดที่ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ปัจจัยก่อมะเร็งที่สำคัญ นอกจากปัจจัยภายในที่มาจากพันธุกรรมแล้ว พฤติกรรมการดำเนินชีวิตเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดมะเร็ง การที่จะมีสุขภาพที่ดีได้นั้นจะต้องมาจากการที่มีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ดีเช่นกัน โดยทาง อคีซีส ไลฟ์ จึงเน้นให้ความสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมด 6 รายการ เพื่อการรักษามะเร็งที่มีผลลัพธ์การรักษาที่ดีขึ้น รวมถึงการป้องมะเร็งไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำอีกอย่างยั่งยืน ดังนี้

  • เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
  • ควบคุมความเครียด
  • นอนพักผ่อนให้เพียงพอ
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • เข้ารับการบำบัดการสนับสนุนทางอารมณ์และเหตุผล
  • หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ

เพราะเราเชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดี นั้นไม่จำเป็นต้องพึ่งพา วิวัฒนาการทางการแพทย์หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่เพียงอย่างเดียว แต่สุขภาพที่ดีนั้นต้องเริ่มต้นจากไลฟ์สไตล์ที่ดีด้วย เราจึงได้นำศาสตร์การดูแลฟื้นฟูสุขภาพจากทั่วทุกมุมโลกที่ใช้ในการบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ไว้วางใจให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทุกท่าน ด้วยกิจกรรมบำบัด อาทิ Crystal Bowl Sound Healing การล้างพิษทางจิตใจด้วยคลื่นเสียงบำบัด กิจกรรมWorkshop การทำอาหารเพื่อสุขภาพ Cooking Class  และ Bach Flower Remedies