วิดีโอ

Eastern Medicine Testimonial Sarinya

มะเร็งรักษาหายได้ เสียงจากผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะแพร่กระจาย

มะเร็งรักษาได้ อย่าเพิ่งสิ้นหวัง รีวิวการรักษามะเร็งรังไข่

Living a full life: A cancer journey of Mandy Lee

Eastern Medicine Testimonial Suvakhon

"ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง" เพื่อออกแบบเลือกการรักษามะเร็งที่ดีที่สุด โดยนายแพทย์ศิต เธียรฐิติ

ไม่มีใครอยากเป็น"มะเร็ง"ตรวจก่อนป้องกันได้

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย (Late stage cancer care)