เลือกหน้า

วิดีโอ

รักษามะเร็งด้วย Systemic Hyperthermia

อีกหนึ่งวิธีการรักษาร่วมเพื่อประโยชน์ในการทำลายเซลล์มะเร็งด้วยความร้อนและเป็นการเสริมภูมิคุ้มกัน โดยใช้หลักการทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นกว่าอุณหภูมิร่างกายปกติเสมือนการจำลองการเป็นไข้...

รักษามะเร็งด้วยการกระตุ้นการกำจัดของเสียทางน้ำเหลือง

ระบบน้ำเหลืองเป็นส่วนสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย เนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยของเซลล์เม็ดเลือดขาวจำนวนมาก การกำจัดสารพิษออกจากร่างกายทางระบบน้ำเหลือง...

เคล็ดลับการเตรียมพร้อมร่างกายก่อนเข้ารับการรักษามะเร็ง

พบกับเคล็ดลับการเตรียมพร้อมร่างกายก่อนเข้ารับการรักษามะเร็งแบบเต็มรูปแบบ หลังจากประเทศไทยคลายล็อกโควิด โดย คุณหมอ ศิต เธียรฐิติแห่งศูนย์แพทย์รักษามะเร็งบูรณาการ...