ตรวจสุขภาพสำหรับวิตามินเฉพาะบุคคล

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน (หญิง)

ราคา 2,490 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน (ชาย)

ราคา 2,490 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงลึก (หญิง)

ราคา 10,990 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงลึก (ชาย)

ราคา 10,990 บาท