มะเร็งและภาวะการอักเสบในร่างกาย

มะเร็งและภาวะการอักเสบในร่างกาย

ในปัจจุบันมีบทความทางการแพทย์มากมายที่มองประเด็นเรื่องการอักเสบของร่างกายกับโรคมะเร็ง ไม่ว่าจะเป็นการอักเสบเรื้อรังเป็นสาเหตุให้เกิดเนื้อเยื่อมะเร็งในบางอวัยวะ หรือ ภาวะอักเสบในร่างกายทำให้การรักษาเห็นผลน้อยลง และการอักเสบส่งผลต่อภาวะภูมิคุ้มกันที่ลดลงของร่างกาย...
สร้างไข้เทียม กระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วย Systemic hyperthermia

สร้างไข้เทียม กระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วย Systemic hyperthermia

ในอดีตเมื่อปี 1996 ได้มีรายงานทางการแพทย์ที่พูดถึงการหายไปเองโดยธรรมชาติของก้อนมะเร็ง  ได้แก่ มะเร็งไต มะเร็งเต้านม และมะเร็งผิวหนังชนิด Melanoma บทสรุปของการรายงานอธิบายว่าการหายไปของมะเร็งเหล่านี้เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันที่ดีของคนไข้เองที่เข้าไปทำลายมะเร็ง...
เกร็ดความรู้เรื่องมะเร็ง 2 บทเรียนเมื่อมะเร็งกลับมา

เกร็ดความรู้เรื่องมะเร็ง 2 บทเรียนเมื่อมะเร็งกลับมา

สิ่งแรกที่ผู้ป่วยทุกคนควรพิจารณาแม้ว่าจิตใจจะเศร้าและแสนทุกข์ขนาดไหนก็ตาม ต้องรู้ว่า “กำลังใจ” คือพลังสำคัญในการรักษาต่อ ล้มแล้วต้องลุก ไม่มีใครช่วยเราได้ นอกจากตัวเราเอง หมอเพียงแค่ทำหน้าที่นำสิ่งที่ฆ่าเซลล์มะเร็งมาให้ แต่การจะหายขาดนั้น ตัวเราต้องเป็นผู้นำในการรักษา...
เกร็ดความรู้เรื่องมะเร็ง เพื่อป้องกัน การกลับมาเป็นซ้ำของโรค

เกร็ดความรู้เรื่องมะเร็ง เพื่อป้องกัน การกลับมาเป็นซ้ำของโรค

เมื่อมะเร็งกลับมาหลังการรักษาได้สิ้นสุดลง แพทย์จะให้คำวินิจฉัยว่า “เกิดการเป็นซ้ำของโรค” หรือ “มะเร็งกำเริบ” ซึ่งการกลับมาเป็นซ้ำของโรคมะเร็งย่อมก่อให้เกิดอาการตกใจ อาการวิตกกังวล อาการกลัวหรือภาวะซึมเศร้าตามมาได้ ระยะเวลาที่กลับมาเป็นซ้ำ ในช่วง 5 ปีแรกหลังการรักษา...