เสริมฤทธิ์การรักษามะเร็งด้วย Systemic Hyperthermia

เสริมฤทธิ์การรักษามะเร็งด้วย Systemic Hyperthermia

การใช้การบำบัดด้วยไฮเปอร์เธอร์เมีย (Systemic Hyperthermia) นอกเหนือไปจากการเพิ่มความร้อนเพื่อกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้เพิ่มจำนวนและทำงานได้ดีในร่างกายแล้ว ในช่วงปี ค.ศ. 2014 – 2017 มีรายงานทางการวิทยาศาสตร์ที่พูดถึงประโยชน์การทำเทคนิคนี้ร่วมไปกับการฉายแสง...
สร้างไข้เทียม กระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วย Systemic hyperthermia

สร้างไข้เทียม กระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วย Systemic hyperthermia

ในอดีตเมื่อปี 1996 ได้มีรายงานทางการแพทย์ที่พูดถึงการหายไปเองโดยธรรมชาติของก้อนมะเร็ง  ได้แก่ มะเร็งไต มะเร็งเต้านม และมะเร็งผิวหนังชนิด Melanoma บทสรุปของการรายงานอธิบายว่าการหายไปของมะเร็งเหล่านี้เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันที่ดีของคนไข้เองที่เข้าไปทำลายมะเร็ง...