การใช้การบำบัดด้วยไฮเปอร์เธอร์เมีย (Systemic Hyperthermia) นอกเหนือไปจากการเพิ่มความร้อนเพื่อกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้เพิ่มจำนวนและทำงานได้ดีในร่างกายแล้ว ในช่วงปี ค.ศ. 2014 – 2017 มีรายงานทางการวิทยาศาสตร์ที่พูดถึงประโยชน์การทำเทคนิคนี้ร่วมไปกับการฉายแสง (Radiation)และการให้เคมีบำบัด(Chemotherapy) ว่าทำให้ผลการรักษาทั้งสองอย่างดีขึ้น  โดยอธิบายว่าเมื่อเซลล์มะเร็งโดนฉายแสงหรือโดนยาเคมีไปแล้วเกิดการบาดเจ็บ การให้ความร้อนกับร่างกายจะยับยั้งการฟื้นตัวของเซลล์ก้อนมะเร็ง

ซึ่งการให้ความร้อนทั่วร่างกาย ที่ว่าก็คือการให้คนไข้เข้าเครื่องที่เรียกว่า Systemic Hyperthermia เป็นเวลานานอย่างน้อย 1 ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นขึ้นกับว่าคนไข้จะทนได้นานเท่าไหร่ ร่วมกับมีการวัดอุณหภูมิของคนไข้ โดยใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดผิวไหม้จากความร้อน

โดยโปรแกรมดังกล่าวนั้นสำหรับคนไข้ที่ยังรักษามะเร็งเราแนะนำทำทุก 1-2 สัปดาห์  สำหรับคนไข้ที่หายจากมะเร็งและอยากป้องกันการกลับเป็นซ้ำนั้นแนะนำว่าให้ได้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

Share