Mistletoe มิสเซิลโท  หรือต้นกาฝาก กับการรักษามะเร็ง

Mistletoe มิสเซิลโท หรือต้นกาฝาก กับการรักษามะเร็ง

Mistletoe มิสเซิลโท ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Viscum Album, Viscum Coloratum เป็นพืชกึ่งเบียน หรือจะอธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ เลยก็คือ ต้นกาฝาก ที่เติบโตบนกิ่งพืชยืนต้นชนิดอื่น  เช่น ต้นแอปเปิ้ล ต้นโอ๊ก หรือต้นสนนั่นเอง  เราอาจจะเคยได้ยินว่า ประเทศในแถบยุโรปและอเมริกา...