เลือกทานอาหารอย่างมีสติ ด้วยเทคนิค “Mindful eating”

เลือกทานอาหารอย่างมีสติ ด้วยเทคนิค “Mindful eating”

ไลฟ์สไตล์การกินอาหารของคนในยุคปัจจุบัน มักจะชอบทานเร็ว และทานเยอะ รวมไปถึงการทานอาหารตามใจปากทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพเช่นโรคเรื้อรังต่าง ๆ ตามมา ทั้งโรคอ้วน เบาหวาน ความดันเลือดและไขมันเลือดสูง ทั้งนี้รวมไปถึงโรคมะเร็งที่น่ากลัวอีกด้วย...