ผ่อนคลายสมองจากความเครียดด้วย GABA

ผ่อนคลายสมองจากความเครียดด้วย GABA

จากข่าวและสถานการณ์ในปัจจุบันหลาย  ๆ  คนอาจจะกำลังมีความเครียดหรือวิตกกังวลกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่เป็นอยู่   เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเครียด  แอดมินจะขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับสารอาหารที่จะช่วยให้สมองของคุณได้ผ่อนคลายด้วยสารอาหารที่ชื่อว่า GABA กัน...