การนอนหลับกับสุขภาพจิตเกี่ยวข้องกันอย่างไร ?

การนอนหลับกับสุขภาพจิตเกี่ยวข้องกันอย่างไร ?

การนอนหลับนั้นมีบทบาทสำคัญมากในเรื่องของสุขภาพร่างกายและจิตใจ ดังนั้นการอดนอนหรือว่านอนหลับไม่เพียงพอก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจได้ด้วยเช่นกัน  ไม่ว่าจะเป็นอาการหงุดหงิด  โมโห หรือแม้กระทั่งมีผลกระทบในด้านสุขภาพต่าง ๆ รวมถึงภาวะซึมเศร้าด้วย...
สุขภาพจิตดี เริ่มต้นได้ด้วยการดูแลลำไส้

สุขภาพจิตดี เริ่มต้นได้ด้วยการดูแลลำไส้

สุขภาพจิตเกี่ยวข้องกับลำไส้อย่างไร เนื่องจากสารแห่งความสุขหรือเซโรโทนิน ร้อยละ 90-95 เปอร์เซ็นต์เกิดจากระบบทางเดินอาหาร ซึ่งกระบวนการผลิตเซโรโทนินเกิดจากการกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสมอง การปรับอารมณ์ ความอยากอาหาร  การเรียนรู้ หรือการจดจำ...