สุขภาพจิตเกี่ยวข้องกับลำไส้อย่างไร

เนื่องจากสารแห่งความสุขหรือเซโรโทนิน ร้อยละ 90-95 เปอร์เซ็นต์เกิดจากระบบทางเดินอาหาร ซึ่งกระบวนการผลิตเซโรโทนินเกิดจากการกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสมอง

การปรับอารมณ์ ความอยากอาหาร  การเรียนรู้ หรือการจดจำ ถ้าลำไส้ไม่ปกติก็จะไม่สามารถกระตุ้นตัวเองเพื่อขับถ่ายทุกวัน จะส่งผลทำให้เซโรโทนินเม็ดเลือดต่ำตามไปด้วย ซึ่งผลที่ตามมาคือ ปัญหาของสุขภาพจิต  ดังนั้นการดูแลสุขภาพลำไส้ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้าม หากเราอยากมีสุขภาพจิตที่ดี การดูแลลำไส้ก็สามารถดูแลได้ง่ายๆ  โดยการทานอาหารที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด การทานโบรไบโอติก เพื่อปรับสมดุลลำไส้ พักผ่อนให้เพียงพอ  ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เป็นต้น

 

Share