ระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก (Cervical dysplasia) 2

ระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก (Cervical dysplasia) 2

ความสำคัญของอาหารและรูปแบบการใช้ชีวิต อาหารที่มีไขมันเลวสูงมักจะกระตุ้นให้ร่างกายมีการอักเสบ อาจจะส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ ควรเลี่ยงของปิ้งย่าง ไขมันจากสัตว์ที่นำมาผ่านความร้อนสูง เช่น หนังหมูทอด ควรเปลี่ยนมารับประทานไขมันดี...
ระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก (Cervical dysplasia) 1

ระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก (Cervical dysplasia) 1

ระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก เป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่บริเวณผิวของปากมดลูกผิดปกติไป แต่ยังไม่นับว่าเป็นเซลล์มะเร็ง แบ่งเป็น เห็นการเปลี่ยนแปลงน้อย (ASC-US) ปานกลาง  (LGSILs) และเปลี่ยนแปลงมาก (HGSILs) ซึ่งจะใช้เวลา 10-15 ปี...