แพ็กเกจ / โปรโมชั่น

Dietary choices for fighting breast cancer

แพ็กเกจตรวจมะเร็ง

เหมาะสำหรับ – ผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปี – ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพโดยรวม – ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง – ผู้ที่มีความเสี่ยงมะเร็งจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต

โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงมะเร็ง (Cancer Screening)