อยากหุ่นสวย สุขภาพดี ต้องรู้จัก INBODY

INBODY คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายแบบองค์รวม โดยการตรวจนั้นไม่ต้องสอดอุปกรณ์ใดเข้าไปในร่างกาย อาศัยการยืนเฉย ๆ เครื่องจะปล่อยคลื่นไฟฟ้าอ่อน ๆ  ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกาย ไปทำงานเพื่อวัดค่าต่าง ๆ ดังนี้

#วิเคราะห์ไขมันในร่างกาย โดยบอกองค์ประกอบและสัดส่วนของไขมันและกล้ามเนื้อต่อน้ำหนักตัว

#วิเคราะห์ภาวะน้ำหนักเกิน โดยอ่านค่าจากดัชนีมวลกาย

#วิเคราะห์สัดส่วนของกล้ามเนื้อใน ว่าการกระจายตัวของกล้ามเนื้ออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมหรือไม่

#วิเคราะห์การเผาผลาญแคลอรี เพื่อการวางแผนการทานอาหารและออกกำลังกายที่เหมาะสม

📍📍ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว บอกได้เลยว่าเครื่อง INBODY เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพ  ผู้ที่ต้องควบคุมรูปร่างและน้ำหนัก  รวมถึงผู้ที่กำลังจะลดน้ำหนัก อย่างแท้จริง

Share