การตรวจสุขภาพประจำปีที่คุณคุ้นเคย คือ การงดน้ำ งดอาหาร เจาะเลือด ทำหัตถการต่างๆ ใช่ไหมครับ ลองมาสัมผัสกับการตรวจสุขภาพแบบองค์รวม ดูนะครับ แล้วคุณจะสามารถรู้ได้ว่า คุณกำลังมีความเสี่ยงจะเป็นโรคอะไรในอนาคต ซึ่งการตรวจแบบปัจจุบันจะตรวจพบก็ต่อเมื่อเป็นโรคแล้ว

ดังนั้น ความสำคัญและคุณค่าของการตรวจสุขภาพแบบองค์รวม ด้วย Bio Feedback Scan จึงเป็นการตรวจที่เน้นเจาะลึกเพื่อให้ทราบถึงระบบการทำงานภายในร่างกายอย่างละเอียด ค้นหาสมมติฐานโรคที่แท้จริงโดยไม่ต้องเจาะเลือด ไม่ต้องอดอาหาร ไม่เจ็บปวด และใช้เวลาเพียง 30 นาที

ซึ่งสามารถประเมินความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ การทำงานต่อมหมวกไต และภาวะขาดสารอาหาร ได้อีกด้วย รวมถึง แพทย์จะพิจารณาตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม เพื่อดูการทำงานของโมเลกุลในอวัยวะต่าง ๆ อย่างละเอียด ว่าสามารถทำงานได้สมบูรณ์ดีเพียงใด อาทิ

– ตรวจหาว่าร่างกายมีความสามารถสร้างพลังงานเพียงพอหรือไม่ อย่างไร

– ตรวจประสิทธิภาพการย่อยและการดูดซึมอาหารว่าสามารถทำงานได้ดีเพียงใด

– ตรวจหาภาวะลำไส้รั่ว (Leaky Gut Syndrome)

– ตรวจตับว่าสามารถขับสารพิษได้ดีหรือไม่

– ตรวจหาว่าลำไส้มีจุลินทรีย์ดีและไม่ดีมากหรือน้อยเกินไป

เพราะการดูแลป้องกันก่อนเป็นโรค คือ เป้าหมายหลักของการดูแลรักษาของการแพทย์แบบบูรณาการช่วยชะลอความเสื่อมแห่งวัย เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพนะครับ

Share