การสวนล้างลำไส้ด้วยกาแฟในผู้ป่วยมะเร็ง จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ปรับสมดุลซ่อมแซมการทำงานของตับและเนื้อเยื่อ และช่วยร่างกายกำจัดสารพิษได้ดีขึ้น ลดการสะสมของสารพิษของตับ เพราะตับเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย โดยเฉพาะสารพิษที่มาจากลำไส้ หลังการให้คีโมและการฉายรังสี  

เพราะสารคาเฟอีนและสารอื่น ๆ ในกาแฟเช่น Kahweol palmitate, Cafestol palmitate นั้นจะออกฤทธิ์ต่อกระบวนการกำจัดสารพิษออกจากตับ ช่วยขยายหลอดเลือด เพิ่มการดูดซึมของกาแฟต่อการกำจัดสารพิษของตับโดยกระตุ้นให้ตับขับน้ำดีออกมา ซึ่งการไหลเวียนของน้ำดีนั้นจะมีความสำคัญต่อระบบการล้างพิษเป็นอย่างมาก โดยตับของเราจะทำหน้าที่ในการกรองเลือด และจะนำพาสารพิษในร่างกายออกทางน้ำดี จากนั้นสารพิษที่ตกค้างในร่างกายก็จะถูกขับออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย

อย่างไรก็ตาม การสวนล้างลำไส้เพื่อขับสารพิษเป็นกรรมวิธีการดูแลสุขภาพทางการแพทย์ ดังนั้นก่อนการสวนล้างลำไส้ ผู้ป่วยควรได้รับการดูแลและคำแนะนำจากแพทย์เพื่อประเมินความเหมาะสม ความถี่ของการทำหัตถการตามภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจจะมีข้อแนะนำหรือข้อกำจัดสำหรับผู้ป่วยบางราย

Share