🌻สุขภาพจิต หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามถ้าอยากมีสุขภาพที่ดี   เนื่องจากไลฟ์สไตล์ การทำงาน ปัญหาสังคม รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ความเครียดจึงเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถเลี่ยงได้  เพราะถ้าร่างกายของเรามีความเครียดสะสมก็จะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพต่าง ๆ  ได้ 🌻

🌸สำหรับวิธีจัดการความเครียด นั้นมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธิ ออกกำลังกาย  การฟังเพลง การทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ แต่นอกจากวิธีเหล่านี้แล้ว  ที่ Akesis เรามีการรักษาปรับสุขภาพจิตอีกหนึ่งวิธี นั่นก็คือการบำบัดด้วยการใช้สารสกัดดอกไม้หรือบุปผชาติบำบัด ช่วยรักษาอาการป่วยทางด้านจิตใจ และอารมณ์  🌸

🌷 ซึ่งการรักษาด้วยบุปผชาติบำบัดเป็นการักษาแบบเฉพาะตามลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคล โดยทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ที่จะช่วยดูแล แก้ปัญหาความเครียด และใช้ปรับสมดุลอารมณ์ให้กับทุกท่าน ทั้งนี้ก็เพราะเราเชื่อว่าหากสุขภาพจิตใจดี ไม่มีความเครียด ปัญหาสุขภาพก็จะไม่เกิดหรือไม่ก็เกิดได้น้อยมากนั่นเองครับ  🌷

Share