มลพิษ หรือสารพิษต่าง ๆ ที่ร่างกายของเราได้รับเข้าไป ทั้งจากมลพิษทางอากาศ ควันรถ เครื่องสำอาง กลิ่นสีหรือคาร์บอน รวมถึงการรับประทานอาหารเช่น อาหาร Fast food อาหารสำเร็จรูป อาหารแปรรูป   ของทอด ของหวาน  ซึ่งถ้าหากร่างกายของเรามีการสะสมสิ่งเหล่านี้ในร่างกายเป็นจำนวนมากและเป็นเวลานาน ก็จะส่งผลกระทบทำให้สิ่งแวดล้อมในร่างกายเต็มไปด้วยสารพิษ  เมื่อเปรียบเทียบไปแล้วก็เหมือนร่างกายของเรานั้นมีแต่ขยะ  ซึ่งส่งผลทำให้เลือดเป็นกรด เพราะเนื้อเยื่อได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงซึ่งจะทำให้เซลล์ดีกลายเป็นเซลล์ที่ผิดปกติหรือกลายเป็นมะเร็งได้

ฉะนั้นถ้าอยากลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง ก็ต้องลดการสะสมสารพิษเข้าไปในร่างกายโดยหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมที่จะนำสารพิษที่เคยได้รับเข้าไปออกจากร่างกายของเราด้วย ซึ่งการล้างสารพิษด้วยวิธีการต่าง ๆ  แอดมินก็เคยได้แนะนำไปในหลาย ๆ  โพสต์ก่อนหน้านี้แล้ว อย่างไรลองหาอ่านเพิ่มเติมและนำไปดูแลตนเองตามแบบที่สะดวกได้

 

 

Share