ลดการสะสมสารพิษ ลดความเสี่ยงมะเร็งด้วยคีเลชั่น

ลดการสะสมสารพิษ ลดความเสี่ยงมะเร็งด้วยคีเลชั่น

หากร่างกายของเรามีการสะสมสารพิษเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน ทั้งจากการทานอาหาร การรับฝุ่นควันพิษจากภายนอก ก็จะส่งผลต่อความผิดปกติในการแบ่งเซลล์ ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกาย เซลล์เสื่อมสภาพ และท้ายที่สุดก็กลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็งในที่สุด (มะเร็ง...