โปรตีนจากพืช ทางเลือกเสริมในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคมะเร็ง

โปรตีนจากพืช ทางเลือกเสริมในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคมะเร็ง

โปรตีนเป็นสารอาหารจำเป็นที่ร่างกายต้องการ โดยเฉพาะในผู้ป่วยมะเร็งโปรตีนจะช่วยฟื้นฟูร่างกาย ช่วยเร่งการสมานแผลได้ดี เสริมภูมิคุ้มกันและสร้างสารทำงานต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น เอนไซม์และฮอร์โมน นอกจากนี้ยังช่วยนำพาและขนส่งสารหลายชนิดในเลือด โดยมี กรดอะมิโนจำเป็น...