ใช้อาหารเป็นเกราะต้านไวรัสร้ายโควิด!

ใช้อาหารเป็นเกราะต้านไวรัสร้ายโควิด!

“ร่างกายเราเป็นเกราะที่แข็งแกร่งในการต่อสู้กับโรคร้าย” เคยสังเกตกันหรือไม่ว่าผู้ติดเชื้อโควิดในรายที่มีอาการหนักเกือบทั้งหมดเป็นคนมีโรคประจำตัว ซึ่งที่เป็นกันเกือบทุกเคสก็คือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง...