เสริมฤทธิ์การรักษามะเร็ง ด้วยพลังงานแสงบำบัด

เสริมฤทธิ์การรักษามะเร็ง ด้วยพลังงานแสงบำบัด

ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันทำให้มีเทคนิคการรักษาโรคมะเร็งใหม่เกิดขึ้นอย่างมากมาย รวมไปถึงอีกหนึ่งเทคนิคที่เรียกว่า พลังงานแสงบำบัด  ซึ่งที่ผ่านมาเราอาจจะรู้จักแค่เพียงการใช้แสงเพื่อการตรวจเอกซเรย์ในร่างกาย การฉายรังสีเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง...